• ...САМО СЛУХ ИЛИ И ИСТИНА? ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АФБ КАМЕН МИХАЙЛОВ БИЛ ГОТОВ С ОСТАВКАТА СИ ЗА СЪБОТА...

  • ...42 КЛУБА С ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪР РАДОСТИН ВАСИЛЕВ, ТЪРСЯТ ОТГОВОРИ ЗА СЕЗОН 2022...

  • ...ФИА НАЛАГА ДРАКОНОВСКИ САНКЦИИ НА РУСИЯ И БЕЛАРУС ЗАРАДИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА...

     

Инспекторатът в МС сочи за гафове в проверката

Понеделник, 14 Февруари 2022 | София, RallyXpress
Инспекторатът в МС сочи за гафове в проверката

ШЕСТМЕСЕЧНАТА ЗАБРАНА
ОТ СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР
- В СЪДА НА 28 ФЕВРУАРИ

ADmin Sad SF
ЗАБРАНАТА за половингодишно провеждане на състезанията от календара на АФБ за сезон 2022 г., издадена със Заповед РД-09-1033/26.11. 2021 г. от служебния министър на спорта Андрей Кузманов, влиза в зала на Административния съд-София, в последния ден от месеца, научи сайтът от свои източници в съдените среди. Часът на съдебното заседание е 10:45 ч.   

ДНЕС НА ОФИЦИАЛНИЯ портал на Автомобилна федерация на България (АФБ) се появи информацията за отговора от ръководителя на Главния инспекторат на Министерски съвет Мария Томова, касаещ извършената проверка по сигнала на федерацията за направената от служебния министър Андрей Кузманов нарочна инспекция на рали спринта в Пампорово в края на миналата година (виж ТУК).

Във финала на шампионата на дисциплината, министъра на Младежта и спорта изпраща тричленка, „…да извършат проверка на организирането и провеждането на състезание, заложено в Държавния а календар…“

Тримата оценители са Иван Иванов - началник на отдел Проверки и сигнали в дирекция Регионална координация и контрол, както и обявените като външни експерти Йордан Тодоров и Николай Колев.

Четири дни след финала, срещу описаните на ръка в протокола констатации, АФБ изпраща своя сигнал, отговорът на който получава в края на миналата седмица.

В писмото до федерацията изрично са посочени, че са нарушени изискванията на чл. 10. ал. 2 от Административно процесуалния кодекс и е проявено бездействие.

Ето пълният текст на изпратеното до федерацията писмо от Главният инспекторат на Министерския съвет:

Инспекторатът в МС сочи за гафове в проверката

ФАКСИМИЛЕ от публикацията на сайта на АФБУведомяваме Ви, че в изпълнение на резолюция на министър-председателя инспектори от Главния инспекторат извършиха проверка по подадения от Вас сигнал с вх. № 08-10-185 от 11. 11. 2021 г. ), съдържащ твърдения за конфликт на интереси при издаването и изпълнението на заповед на министъра на младежта и спорта № РД-09-900 от 05.11.2021 г.

Въз основа на анализа на резултатите от извършената проверка, комисията установи следното:

1. При определянето на членовете на комисията за извършване на проверка на организирането и провеждането на състезание „Рали спринт Пампорово" на 06-07.11.2021 г. в к. к. „Пампорово“ са нарушени изискванията на чл. 10. ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, в резултат на което е допуснато в производството да участва длъжностно лице, което е заинтересовано от изхода му или има с някои от заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговото безпристрастие.

2. Не е извършена предварителна проверка при определяне на външните експерти, участващи в комисията по чл. 141, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Проявеното бездействие е довело до участие в проверката на лице. което не е изпълнило разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс.

Копие от доклада за извършената проверка беше изпратено на министъра на младежта и спорта, за предприемане на действия, съобразно направените от проверяващите препоръки.“

2021 PAM StartMiro DP 001

снимки за rallyxpress: драгомир петров/apix

Коментара (0)

Напишете коментар

Моля влезте в системата за да публикувате коментар.

Автобои Неделчев